Sim iTel

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1
1.150.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
2
664.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
3
499.000.000
Sim tứ quý
Đặt mua
4
479.000.000
Sim taxi
Đặt mua
5
417.000.000
Sim tứ quý
Đặt mua
6
379.000.000
Sim taxi
Đặt mua
7
379.000.000
Sim tam hoa kép
Đặt mua
8
360.000.000
Sim taxi
Đặt mua
9
360.000.000
Sim taxi
Đặt mua
10
284.000.000
Sim taxi
Đặt mua
11
284.000.000
Sim tam hoa kép
Đặt mua
12
284.000.000
Sim tam hoa kép
Đặt mua
13
278.000.000
Sim taxi
Đặt mua
14
268.000.000
Sim taxi
Đặt mua
15
265.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
16
265.000.000
Sim taxi
Đặt mua
17
255.000.000
Sim tứ quý
Đặt mua
18
250.000.000
Sim taxi
Đặt mua
19
250.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
20
242.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
21
242.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
22
242.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
23
242.000.000
Sim tứ quý
Đặt mua
24
227.000.000
Sim tứ quý
Đặt mua
25
227.000.000
Sim số tiến
Đặt mua
26
227.000.000
Sim tam hoa kép
Đặt mua
27
227.000.000
Sim lộc phát
Đặt mua
28
211.000.000
Sim tam hoa kép
Đặt mua
29
211.000.000
Sim tứ quý
Đặt mua
30
208.000.000
Sim tứ quý
Đặt mua
31
200.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
32
200.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
33
192.000.000
Sim lục quý giữa
Đặt mua
34
192.000.000
Sim lục quý giữa
Đặt mua
35
190.000.000
Sim tam hoa kép
Đặt mua
36
189.000.000
Sim tứ quý
Đặt mua
37
189.000.000
Sim tam hoa kép
Đặt mua
38
189.000.000
Sim taxi
Đặt mua
39
189.000.000
Sim taxi
Đặt mua
40
189.000.000
Sim taxi
Đặt mua
41
180.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
42
180.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
43
180.000.000
Sim lục quý giữa
Đặt mua
44
179.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
45
179.000.000
Sim số tiến
Đặt mua
46
170.000.000
Sim tam hoa
Đặt mua
47
168.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
48
165.000.000
Sim tứ quý
Đặt mua
49
164.000.000
Sim lục quý giữa
Đặt mua
50
163.000.000
Sim tứ quý
Đặt mua
51
161.000.000
Sim lục quý giữa
Đặt mua
52
160.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
53
160.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
54
160.000.000
Sim tứ quý
Đặt mua
55
154.000.000
Sim taxi
Đặt mua
56
151.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
57
148.000.000
Sim lộc phát
Đặt mua
58
147.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
59
147.000.000
Sim ngũ quý
Đặt mua
60
147.000.000
Sim tứ quý
Đặt mua
Tin tức
DMCA.com Protection Status